Aktuality

Škola 

Podzimní sběrová akce – POKRAČUJE

 !!! DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI !!!

PRO VELKÝ ZÁJEM A OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ PAPÍRU

ZŠ BAŠKA (VYHLAŠUJE) PRODLUŽUJE
PODZIMNÍ SBĚROVOU AKCI

sběr papíru ve dnech 2. 11. – 20. 11.

 

Žádáme děti, žáky, rodiče a všechny spoluobčany o zapojení do sběrových dnů.

Starý papír prosím doneste (dovezte) do přistaveného kontejneru na parkovišti u základní školy.

O využití získaných finančních prostředků za nasbíraný papír rozhodne Žákovský parlament.