Aktuality

Škola 

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuji na pondělí 05.06.2023
pro žáky základní školy volný den, tj. ředitelské volno.

Pro přihlášené žáky je provoz školní družiny a školní jídelny zajištěn.