Aktuality

Škola 

Ředitelské volno

Vážení zákonní zástupci,

dovoluji si vás informovat, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., „Školský zákon“,

vyhlašuji na pátek 18.11.2022 volný den (ředitelské volno) pro žáky základní školy

z provozních důvodů (školení pedagogického sboru). Provoz školní družiny (dle Vnitřního řádu ŠD) a školní jídelny pro žáky přihlášené do školní družiny je zajištěn. Provoz mateřské školy nebude omezen.

Mgr. Renáta Válková