Aktuality

Družina 

Prosinec u Smajlíků

Prosinec je krásný měsíc v roce. Pro mnohé z nás je symbolem Vánoc, pohádek, lásky a sounáležitosti. Je to měsíc, kdy jsou k sobě lidé hodnější a laskavější. Prosinec je však také měsíc, ve kterém si připomínáme zajímavé významné dny. Těmto dnům jsme se v rámci celoročního projektu věnovali také s dětmi v družině Základní školy Baška.
V prosinci slavíme Mezinárodní den dobrovolníků a Mezinárodní den lidské solidarity. Tyto dny nám daly prostor zapřemýšlet nad tématy, jak tvořit svět krásnější. Nejdříve jsme debatovali, co to je dobrovolnictví a dobrý skutek. Poté jsme si povídali, jaké dobré skutky jsme udělali v životě. No, a poté jsme měli brainstorming, jak budeme toto téma dále rozvíjet v družině. Vznikl nápad, že budeme celý měsíc dělat dobré skutky. Zavedli jsme si krabičku na naše dobré skutky. Jakmile děti udělaly dobrý skutek, napsaly jej na lísteček a vhodily do krabičky. Každý den jsme si lístečky přečetli a ocenili jsme potleskem družinové hrdiny, kteří dělají svět lepším. Poté jsme konali dobré skutky vůči rodičům. Děti vyráběly pro rodiče svícen z keramiky a netradiční přáníčko. Dobré skutky jsme dělali také vůči bašťanským seniorům. Děti vyrobily obrovské vánoční přání, které jsme odnesli do budovy Senior v Kunčičkách u Bašky a nalepili jsme jej seniorům na hlavní dveře. Někteří senioři byli v tu chvíli venku, tak jsme je potěšili alespoň vánoční básničkou na dálku, v rouškách. Konání dobrých skutků pokračovalo společnou akcí školní družiny Smajlíci a Papoušci. Tentokrát jsme dělali dobrý skutek vůči volně žijícím zvířátkům. Ve svých třídách jsme vyrobili jedlé baňky z ovoce, zeleniny a semínek a jednoho dne jsme se společně setkali venku a udělali jsme ptáčkům Štědrý den – ozdobili jsme stromeček těmito baňkami.

Další významný den, kterému jsme se věnovali, byl Mikuláš. U příležitosti tohoto svátu jsme se nejdříve seznámili s legendou o sv. Mikuláši. Děti pochopily souvislosti, proč se tento svátek u nás slaví. Pomocníky Mikuláše jsou andělé a čerti. My jsme se v družině zamýšleli také nad těmito postavami a  jejich charakteristikami. Prostřednictvím pohádek jsme se dotkli pojmů „dobro“ a „zlo“ a rozebírali jsme chování jednotlivých postav v pohádkách. Učili jsme se tak rozlišovat dobré a špatné vlastnosti u lidí. Poté následovaly činnosti, při kterých jsme rozvíjeli naše prosociální chování. Děti ve skupinách tvořily vánoční výzdobu, udělali jsme si čertí odpoledne, při kterém jsme si v převlečení čertíků zahráli mnoho zábavných kooperativních her. Nádherný byl také Andělíčkový den. U příležitosti tohoto dne jsme se sešli v bílém oblečení, zahráli jsme si několik improvizačních her a na závěr jsme si zahráli hru „Na dobré anděly“. Děti se u ní učily vyjadřovat, co se jim na druhém líbí. Tato ocenění jsme psali na papír a každé z dětí si tak odneslo domů památku, v čem vidí ostatní jeho jedinečnost.

V průběhu prosince jsme si připomněli i jiné významné dny. U příležitosti Mezinárodního dne hor jsme si povídali o nejvyšších horách v Česku a ve světě, tvořili jsme společně horu ze sněhu, malovali jsme zážitky z hor, jezdili jsme z kopce ve sněhu na sáčcích a improvizačně jsme ztvárňovali, co nám dávají hory. Závěr prosince patřil Vánocům a tradicím – zdobili jsme stromeček, z pokácených stromů jsme trhali jmelí a věnovali jsme ho kolemjdoucím lidem pro štěstí, připomněli jsme si tradici Barborky, zažili jsme Štědrý den v družině, u jehož příležitosti jsme našli pod družinovým stromečkem nové hračky.

Prosinec byl měsíc, který nám přinesl spoustu podnětů, jak můžeme společně dělat svět krásnější.  Je to jednoduché. Každý může začít sám u sebe, ke svému nejbližšímu okolí. Zkusme to všichni. Děti v družině dělání dobrých skutků natolik zaujalo, že jsme se rozhodli, že se tomuto tématu budeme průběžně věnovat celý rok.