Aktuality

Družina 

Příprava na Mezinárodní den dětí v naší škole

Konec května byl ve znamení příprav na velkou akci v naší škole, Mezinárodní den dětí. Bude se jednat o celodenní akci. Dopoledne ji děti prožijí se svými spolužáky a třídními učiteli a odpoledne budou mít děti možnost, prožít si ji ve škole se svými rodiči. Pro děti bude připraveno několik stanovišť a nebude chybět ani speciální host. A jak se na přípravách podílela školní družina? Děti na MDD tvořily veselou výzdobu. Už se moc těšíme na tento den.

Za školní družiny Šárka Valošková