Aktuality

Informace Škola 

Oznámení o konání voleb do Školské rady

Vážení rodiče,

na základě zákona č. 561/2004 (školský zákon) a podle volebního řádu Školské rady vyhlašuji volby do Školské rady pro oprávněné osoby:

  • zákonné zástupce nezletilých žáků a
  • pedagogické pracovníky.

Termín podání návrhů kandidátů je 14.10.2021 do 8.15 hodin. 

Návrhy kandidátů za zákonné zástupce nezletilých žáků do Školské rady budou přijímány ve vestibulu budovy ZŠ Baška (čp. 137). Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta.

 

Volby kandidátů zákonných zástupců se uskuteční 2.12.2021 v době od 16.00 – 18.00 hodin ve vestibulu budovy ZŠ Baška.

Mgr. Renáta Válková, ředitelka