Aktuality

Škola 

Ocenění SCIO

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. , byla oceněna společností SCIO.

Na základě výsledků testování SCIO, které proběhlo v letošním školním roce ve 3., 5., 7. a 9. ročníku získala naše škola ocenění společnosti SCIO. Máme ve svých řadách žáky, kteří dosáhli výborného výsledku v Národním testování pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, které proběhlo na jaře 2023. Tři žáci naší školy dosáhli nejlepšího výsledku v testování SCIO v Moravskoslezském kraji.