Aktuality

Družina 

Noc s Andersenem – aneb Po stopách statečného ošklivého káčátka

Na konci března zažily děti z družiny 1. B ZŠ Baška „přespávačku“ ve škole. Celá tato akce byla motivována příběhem Ošklivého káčátka. Děti během dvou dnů plnily různé úkoly, které posilovaly jejich osobnost, charakter i nejrůznější dovednosti. Na začátku našeho setkání nás čekal první úkol. Káčátko se dokázalo samo o sebe postarat. Dokážou to i děti? Děti si samy nachystaly svačinku, kterou se posilnily před odchodem do knihovny. Poté jsme vyrazili do obecní knihovny. Tam nás přivítal skřítek Knihovníček a legrační čarodějnice, kteří nám povídali o životě H. Ch. Andersena. Čarodějnice vyčarovala knížky, které napsal H. Ch. Andersen, a my jsme si společně přečetli Ošklivé káčátko. Následný program převzaly paní vychovatelky a realizovaly hry a činnosti, které pro děti připravily. Bylo pěkné, že se zvířátka káčátku posmívala? Všechny děti ví, že ne. Zahráli jsme si také scénky, abychom věděli, jak reagovat, kdyby se nám někdo posmíval. Během následujícího času jsme si zahráli několik her, vztahujících se k ději pohádky. Procvičili jsme si matematické představy při hledání schovaných vajíček a jejich přiřazování do hnízda podle počtu, skládali jsme v týmech puzzle domácích zvířat a vytvořili jsme obrovskou labuť z prostěradel. Po návratu z knihovny jsme se navečeřeli a začali jsme tvořit naši společnou knížku s názvem „Ošklivé káčátko“. Ošklivé káčátko muselo projít v životě těžkými zkouškami. Když odletělo od své rodiny, bylo zcela samo. I v noci. Tyto zkoušky ho posílily v tom být statečné. Síla, odvaha a statečnost jsou moc důležité vlastnosti pro život. My jsme si také posílili naši vnitřní sílu, odvahu a statečnost při zdolávání stezky odvahy. Na jeden den už těch zážitků bylo hodně, a tak bylo třeba nabrat síly a odpočinout si. Rozdělali jsme si své karimatky a spacáky, vyčistili jsme si zoubky a sledovali jsme pohádku Ošklivé káčátko. Na naše malá káčátka přišla brzy únava a usnula.  Jakmile se káčátka ráno probudila, byla už opět plná energie. Po snídani nás čekal poslední úkol, na posílení naší odvahy. Káčátko se muselo postarat o sebe a obstarat si jídlo. Zahráli jsme si tedy hru, při které jsme lovili ze sklenice gumové housenky.

Při těchto dvou dnech jsme se naučili, že není správné se někomu posmívat. Také jsme se naučili, jak reagovat, kdyby se nám někdo posmíval. Objevili jsme naši vnitřní sílu, odvahu a statečnost. A protože většina činností byla realizována týmovými hrami, posílili jsme rovněž vztahy mezi sebou a stali jsme se tak ještě lepší partou. Při úklidu karimatek a spacáků pomáhal jeden druhému. Všichni jsme se podíleli na úklidu naší třídy, protože přece všichni táhneme za jeden provaz.

Děkujeme tímto p. Zápalkové a p. Poledníkové z Obecního úřadu Baška za krásný program v knihovně.

Za školní družiny p. vychovatelky Bc. Šárka Valošková, Eva Šlosárková a Silvie Ledererová