Aktuality

Družina 

Návštěva knihovny

Březen je měsíc knihy a také měsíc čtenářů. Právě proto navštívily děti ze školní družiny místní knihovnu v Bašce. Děti chodily postupně po jednotlivých třídách, 1.A, 2. A a 2. B a nakonec 3.A s 3.B. V knihovně děti mile přivítala paní knihovnice  D. Zápalková, která pro ně měla připravený zajímavý program.  Vysvětlila dětem, jak knihy vznikají, seznámila je s pojmy spisovatel a ilustrátor.  Děti se dozvěděly, jaké druhy knih zde najdou a jak jsou v knihovně řazené. Také jim vysvětlila, jak si mohou knihy vypůjčit. Děti měly čas na  prohlížení knih v dětském oddělení knihovny, kde objevily spoustu krásně ilustrovaných knih. Zaujaly je také zvukové knihy. Některé děti se do knih se zaujetím začetly, jiné si povídaly s paní knihovnicí.  Protože byly děti moc šikovné, dostaly od paní knihovnice na rozloučenou sladkou odměnu a záložku do knihy.

Děkujeme moc paní knihovnici D. Zápalkové za příjemně strávené odpoledne v knihovně.

Za školní družiny Eva Šlosárková, vychovatelka ŠD