Aktuality

Škola 

Na učitelích záleží

Vážení rodiče,

v rámci projektu MŠMT Na učitelích, do něhož je naše škola zapojena, organizujeme kreativní soutěž Učitel mého srdceZavzpomínejte na své učitele, na člověka, který vás provázel v době školní docházky a podělte se s námi o tom, jaký to je (byl) člověk, proč na něj  dodnes vzpomínáte, čím se zapsal do vašeho srdce. Chci vás ujistit, že rozhodně to není soutěž o nejlepšího učitele z Bašky, je to pro nás učitele spíše zdroj námětů a inspirace vztahující se k učitelské práci.

Odevzdané a podepsané práce sbírejte a předejte následně na sekretariát školy nebo zašlete na e-mail skolabaska@skolabaska.cz. Kreativní a zajímavé náměty budou oceněny a odměněny zajímavou cenou.

Děkuji za součinnost a těším se na práce, které z tohoto projektu vzejdou.

Mgr. Renáta Válková