Aktuality

Škola 

Mimořádné opatření covid 19 – aktualita č. 6

Vážení rodiče, milé děti,

s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 se na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 30. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně základních škol v základní škole. Pro mateřské školy se stávající režim nemění – zůstávají v provozu. Provoz školní jídelny a školní družiny zůstává pro žáky základní školy přerušen a obědy budou všem žákům ZŠ automaticky odhlášeny.

Informace k distanční výuce jsou k dispozici ve webového rozhraní Bakaláři.

Děkuji za pochopení a vaši trpělivost.

Renáta Válková