Aktuality

Škola 

Mimořádné opatření covid 19 – aktualita č. 4

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující opatření:

  • pro mateřské školy se stávající režim nemění
  • 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy pokračuje beze zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění)
  • 2 stupně základních škol se zavádí střídavá výuka, a to následujícím způsobem

 

6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 9.A
12. 10. 2020 – 16.10. 2020 prezenční výuka v ZŠ distanční výuka doma  prezenční výuka v ZŠ distanční výuka doma  prezenční výuka v ZŠ distanční výuka doma
19. 10. 2020 – 23. 10. 2020 distanční výuka doma  prezenční výuka v ZŠ distanční výuka doma  prezenční výuka v ZŠ distanční výuka doma  prezenční výuka v ZŠ

Žáci, kteří v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání. Rozvrhy tříd v distančním vzdělávání budou zaslány prostřednictvím webové aplikace Bakaláři.

Základní škola nabízí možnost zapůjčení stolních PC a dalších počítačových příslušenství žákům – v případě zájmu pište na e-mail skolabaska@skolabaska.cz.

Žáci vzdělávaní v distančním vzdělávání mají nárok na dotovaný oběd. Aktuálně jsme podle výše uvedeného rozpisu odhlásili žákům vzdělávajícím se distančním způsobem obědy. V případě zájmu o školní stravování je možné si oběd přihlásit prostřednictvím aplikace e-strava.cz. Obědy se budou vydávat do jídlonosiče v době od 11.15 – 11.45 ve výdejně základní školy.

Renáta Válková