Aktuality

Škola 

Mimořádné opatření covid 19 – aktualita č. 3

Od 5. října 2020 přicházejí v souvislosti s pandemií covid-19 nová krizová opatření:

  • MŠ – provoz bez omezení
  • I. stupeň ZŠ – změna ve výuce hudební výchovy: výuka bude probíhat bez zpěvu, žáci budou probírat hudební teorii a budou pracovat s nahrávkami
  • II. stupeň ZŠ – změna ve výuce hudební výchovy: výuka bude probíhat bez zpěvu, žáci budou probírat hudební teorii a budou pracovat s nahrávkami; výuka tělesné výchovy bude za vhodného počasí probíhat zdravotnímu procházkami venku; za nepříznivého počasí budou náplň hodin teorie sportu, historie OH, pravidla sportovních soutěží apod. ; ve třídách také může být opakováno a doplňováno učivo z jiných výukových předmětů (zeměpis, dějepis, matematika apod).