Aktuality

Škola 

Hravá výuka abecedy v 2.B

Abeceda – to nic není,
kdo by se jí dneska bál?
2.B vás vezme do učení:
Á, bé, cé, dé a tak dál

Z písmenek se složí slova,
z vět se složí celý svět.
Ten, kdo umí abecedu,
bude všemu rozumět.