Aktuality

Družina 

Děti ze školní družiny „Motýlci“ potěšily babičky v Domově pro seniory

V rámci oslav Dne matek připravily děti ze školní družiny Baška speciální návštěvu pro babičky v Domově pro seniory Baška. Malí školáci si dali záležet a nacvičili pásmo básniček, písniček a tanečků, které se líbily nejen jim samotným, ale především potěšily divačky. Babičky v domově pro seniory byly dojaté a nadšené z dětského představení, které jim přineslo radost a úsměv na tváři. Kromě kulturního programu se děti rozhodly babičky překvapit i drobnými dárky, které vlastnoručně vyrobily společně s kamarády z 2. A. Každé dítě vytvořilo malý dárek, do kterého vložilo kousek svého srdce. Tyto ručně vyrobené drobnosti, ať už šlo o keramická srdíčka, barevné ptáčky nebo vzpomínkovou fotografii, se staly milou vzpomínkou na tento výjimečný den. Akce přinesla radost nejen seniorům, ale také samotným dětem, které si uvědomily, jak velký význam má malý čin laskavosti. Společné chvíle plné smíchu, dojetí a vděčnosti propojily generace a ukázaly, jak je důležité pěstovat mezilidské vztahy a vzájemnou úctu. Děti ze školní družiny Baška a obyvatelé Domova pro seniory Baška prožili krásné dopoledne, které zůstane v jejich srdcích jako vzpomínka na Den matek plný lásky a porozumění.

Za školní družinu Bc. Šárka Valošková, vedoucí vychovatelka