Aktuality

Družina 

Září u Motýlků – 2. oddělení školní družiny

Někteří prvňáčci nastoupili do školy s radostí a jiní s obavou, jaké to v té škole vlastně bude. Během krátké doby u dětí odpadla veškerá obava. Děti zjistily, že učení v ZŠ Baška je zábava. Dopoledne je provází milá paní učitelka Beátka a odpoledne navazuje se svým zábavným programem p. vychovatelka Šárka. Během prvních dnů v družině jsme se hlavně seznamovali. Hráli jsme tedy spoustu seznamovacích, kooperativních a sociálních her, při kterých jsme se velmi nasmáli. Abychom se ještě více poznali, každý nakreslil svůj potrét a popovídal nám o svých zájmech. Portréty dětí teď tvoří ve třídě krásnou barevnou galerii. Naším velkým úkolem bylo také zvolit si název školní družiny. Děti měly spoustu nápadů, jak by se naše družina mohla jmenovat, a nakonec si odhlasovaly název Motýlci. Vyrobili jsme si velkou družinovou vlajku, která nám zdobí naši třídu a také jsme vedli brainstorming na téma „Družinová přání“. Napsali jsme si na papír vše, co bychom chtěli během tohoto školního roku v družině prožít. Během září jsme si povídali o naší obci, Baška. Učili jsme se o bezpečné cestě do školy. My už víme, že musíme dodržovat pravidla silničního provozu. Budeme chodit přes přechod na zelenou, budeme chodit po chodníku, budeme nosit reflexní prvky, ale také jsme se dozvěděli, jak se zachovat, kdyby nás oslovil cizí člověk a něco nám nabízel. Moc jsme se nasmáli u situačních scének, kdy nám čtvrťáci v roli „zlobrů“ nabízeli bonbónky a my jsme se učili situaci vyřešit (utéct a požádat dospělého člověka o pomoc). Během září jsme chodili často ven. Sluníčko nám hřálo, a tak jsme se vypravili i k řece, k přehradě a pravidelně jsme trávili čas hraním na školní zahradě. Během září jsme zažili několik projektových dnů. Odstartovali jsme celoroční projekt s názvem Zdravou stravou ke zdraví, při němž se děti seznámí během hry se základy zdravého stravování. V září  jsme si vyrobili Pyramiďáčka zdraví, díky něhož už víme, které potraviny bychom měli jíst častěji a které bychom měli omezit. Náš Pyramiďáček zdobí nástěnku v suterénu u tělocvičny, abychom ke zdravé stravě motivovali i ostatní. Také jsme zažili dvě lekce Učení hrou. Písmenko „O“ a písmeno „S“ jsme procvičovali s našimi kamarády z 1. A venku prostřednictvím didaktických a pohybových her. Celé září byla v družině pohodová atmosféra. Každý den byl dostatek času na volné hry. Oblíbenými hrami byly námětové hry „Na restauraci“, „Na lékařku“, konstruování z Lega a jiných stavebnic, kreslení, hraní společenských a stolních her. Nechyběly ani relaxační dny, které často zažíváme v pátky. Jsou to dny, kdy nám hraje v družině relaxační hudba a děti se ve dvojici masírují. Děti mají relaxační dny moc rády pro jejich harmonizační účinky.

Za školní družinu Motýlci p. vychovatelka Šárka Valošková