Aktuality

Družina 

Zápis do školní družiny 2021/2022

Vážení zákonní zástupci,

zápis žáků do školní družiny ve školním roce 2021/2022 pro žáky 1. – 3. ročníku proběhne ve dnech 30.8., 31.8. a 1.9. formou odevzdání vyplněné „Přihlášky/zápisního lístku“.

 

Přihlášku si budete moci vyzvednout a vyplnit přímo u paní vychovatelky v prostorách vrátnice školy od 8:00 do 13:00 hod.

 

Přihlášku si můžete, pokud máte možnost, rovněž vytisknout z webových stránek školní družiny: https://www.skolabaska.cz/wp-content/uploads/2021/06/druzina_zapisni_listek_21_22.pdf a vyplněnou pak odevzdat v dané dny a hodiny.

 

Při vstupu do budovy školy prosíme o dodržování hygienických pravidel (zakrytí dýchacích cest, dezinfekce rukou, dodržování rozestupů).

 

Přihlášku je nutno odevzdat nejpozději 2. 9. 2021. Bez odevzdání nebude dítě do školní družiny přijato.

 

Pokyny k úplatě naleznete na stránkách školní družiny: https://www.skolabaska.cz/druzina/uplata/.

V případě neuhrazení školného dítě nemůže využívat služeb školní družiny.

 

Děkujeme za spolupráci

Pokludová