Aktuality

Škola 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023–2024: INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 1. TŘÍD

pondělí 4. září 2023

·        slavnostní uvítání žáků 1. tříd proběhne ve školní jídelně – prosíme, abyste vstupovali přímo dveřmi do jídelny, ne přes hlavní vchod

·        uvítání žáků proběhne v 8:00

·        po slavnostním uvítání se přesunou děti se zákonnými zástupci do své kmenové třídy, kde si žáky převezmou vychovatelé školní družiny a proběhne informativní schůzka se zákonnými zástupci

·        školní družina ani školní jídelna není tento den v provozu

·        třídní učitelka 1.A – Mgr. Monika Švantnerová

·        třídní učitelka 1.B – Mgr. Beáta Firlová

 

úterý 5. září 2023

·        vyučování začíná v 8:00 h, škola je otevřena od 7:40, pro žáky ŠD od 6:15 do 7:30

·        žáci se po příchodu do školy přezují ve vestibulu školy do přezůvek a obuv v níž přišli do školy si přenesou do třídy, v průběhu vyučování jim budou předány klíče od šatních skříněk a obuv si do nich uloží

·        tento den je již v provozu školní družina pro přihlášení žáky I. stupně (ranní i odpolední) i školní jídelna

 

úterý 5. září a středa 6. září 2023

·        v těchto dnech bude ukončena výuka 1. A a 1.B v 10:40 h

·        v tomto čase odcházejí žáci na oběd, nestravující se žáci odcházejí domů

 

Od čtvrtku 7. září bude probíhat výuka podle rozvrhu hodin dané třídy. Ve dnech 7. – 8. září budou mít žáci pouze 3VH, ukončení výuky v 10:40 hod.