Aktuality

Škola 

Výsledky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

Vážení zákonní zástupci, ráda bych vás informovala o výsledku přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023.

Devátý ročník naší školy navštěvuje 28 žáků, kteří skládali písemné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Všichni žáci 9. ročníku byli přijati na své zvolené střední školy v prvním kole. Tři žáci 7. ročníků a jedna žákyně 5. ročníku úspěšně složili zkoušky na víceletá gymnázia (přijímací zkoušky úspěšně složila ještě jedna žákyně, ale rozhodla se na víceletá gymnázia nenastoupit a pokračovat ve vzdělávání v naší škole).

Přijímací zkoušky připravila společnost CERMAT.

Všem vycházejícím žákům blahopřeji k jejich přijetí na střední školu a přeji jim hodně studijních úspěchů.

STATISTIKA – viz níže, případně ke stažení ZDE