Aktuality

Informace Škola 

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

dne 2. prosince v době od 16 – 18 hodin proběhnou ve vestibulu školy volby do školské rady za zákonné zástupce.

Navržení kandidáti jsou:

Cmolová Kateřina
Sedlářová Iveta
Svobodová Romana
Švrčinová Lenka
Velká Monika

Průběh voleb:

  • při vstupu do vestibulu školy potvrdí zákonný zástupce žáka svou účast podpisem na prezenční listině (za každého žáka volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem)
  • zákonný zástupce obdrží volební lístek se jmény kandidátů
  • v oddělené části vestibulu zvolí křížkem v okénku své 2 kandidáty (2 mandáty)
  • upravený hlasovací lístek vloží do urny

Za platné lze považovat volby, kterých se zúčastní více než 50% oprávněných osob. V opačném případě proběhne do 60 dnů další kolo voleb podle výše uvedeného postupu.

Mgr. Renáta Válková, ředitelka