Aktuality

Družina 

Únor u Smajlíků

V únoru pokračoval náš projekt na téma „Významné dny v roce“. V únoru jsme si připomněli několik zajímavých významných dnů.

Tím prvním byl Mezinárodní den žen ve vědě. U příležitosti tohoto dne jsme si nejdříve povídali na téma, co je to věda a k čemu nám věda slouží. Ukázali jsme si několik vynálezů, které byly významné pro další vývoj společnosti. Seznámili jsme se také s některými vynálezci a poté jsme si sami na vynálezce zahráli. Výtvarně jsme navrhovali vlastní vynálezy a následně jsme je přede všemi prezentovali na sympoziu vynálezců, které jsme uspořádali v naší družině. Vznikl tak například vynález Arcelop, který se umí proměnit v cokoli na světě. Zajímavým byl také vynález v podobě stromu, který umí chytat zloděje. Vynálezci ze Smajlíků také navrhli netradiční hudební nástroje, kolotoče nebo dopravní prostředky, které umí létat či plout ve vodě. Další dny se naše družina proměnila na velkou vědeckou laboratoř, ve které vynálezci z řad Smajlíků předváděli fyzikální či jednoduché elektricko-chemické pokusy. Zkoumali jsme optické klamy,  vodivost a vlastnosti předmětů, pozorovali jsme chemické reakce, které vzniknou smícháním několika složek a  zaměřili jsme se na hustotu kapalin. V družině jsme například zažili pokus „Výbuch sopky“, relaxovali jsme u pokusu „Lávová lampa“ a užili jsme si čabrání ve vodě, když jsme si v družině vytvořili bazének, ve kterém jsme zkoumali, které předměty plavou a které se potápí.

Další významný den, kterému jsme se věnovali, byl Valentýn. Na úvod jsme si poslechli legendu, která se pojí s oslavou tohoto svátku a poté nastalo v družině velké tvoření. Vyráběli jsme pro rodiče přáníčka a srdíčka ze samotvrdnoucí hmoty. U příležitosti Valentýna jsme si procvičili také abecedu při týmové hře.

Dalším únorovým významným dnem je den, kdy se narodil přírodověděc Charles Darwin. U příležitosti tohoto dne jsme si povídali o různých teoriích vzniku světa a poté jsme zkoumali poznatky pana Darwina. Skládali jsme v týmech puzzle s tématem „Evoluce“, malovali jsme prehistorická zvířata, Honzík nám vyprávěl rodinný příběh, který se vztahuje k historii a nejzábavnějším dnem byl den, kdy jsme zažili krásnou prožitkovou akci „Cesta do pravěku“. Prošli jsme bránou času a ocitli jsme v pravěku. Stali se z nás pralidé, kteří měli i dobové oblečení. Všechny realizované činnosti byly zaměřené tak, aby děti pochopily, jak se žilo v pravěku. Kluci postavili ohniště z dřívek,  u ohniště jsme si vyprávěli domorodý příběh, za pomocí zvuků a gest, utvořili jsme také domorodou kapelu – zpívat se nemůže ta tak jsme alespoň rytmizovali na dřívka,  hráli jsme si improvizační hru „Na prehistorická zvířata“, procvičovali jsme si svou paměť, kdy jsme hádali které prehistorické zvíře je schované v jeskyni a na závěr jsme sehráli scénky na téma „Pravěk“.

V únoru si také připomínáme Mezinárodní den mateřského jazyka. V souvislosti s tímto dnem jsme si nejdříve vysvětlili pojem mateřský jazyk. Dozvěděli jsme se zajímavost, že na světě se mluví přibližně 7000 jazyky. Zkusili jsme si předat informace bez pomoci jazyka a zjistili jsme, že by to vůbec nebylo snadné. Poté jsme si hráli spoustu slovních her, luštili jsme hádanky, šifry a tajenky.

Únor jsme ukončili nádherným významným dnem, Mezinárodním dnem průvodců cestovního ruchu. Vysvětlili jsme si, co dělá průvodce cestovního ruchu. Děti vyprávěly vlastní zkušenosti s průvodci cestovního ruchu a poté jsme přešli z teorie na praktické činnosti. Rozhodli jsme se, že u této příležitosti navštívíme velkoměsto New York. Nejdříve jsme shlédli prezentaci o nejznámějších památkách New Yorku a poté jsme je i navštívili. Ocitli jsme se např. na Brooklynském mostě, na kterém jsme sehrávali improvizační scénky, hráli jsme týmovou hru, při které jsme pluli na vyrobené lodi k Soše Svobody, stavěli jsme Empire State Building, fotografovali jsme se na známých červených schodech a vymysleli jsme si každý své podnikání a otevřeli jsme si svůj obchod na Time square, kde jsme nabízeli své služby. Barunka se Sárinkou provozovaly vlastní knihovnu s kavárnou, Tonda s Rafíčkem měli svou cukrárnu, ve které vyráběli vlastní zákusky, Adámek a Táďa nabízeli masáže, Honzík a Klaudinka měli obchod „Království hraček“, Martínek s Matouškem nabízeli výlet na Empire State Budilding, Terezka měla své kadeřnictví a Natálky s Apolenkou měly zverimex. Děti se touto hrou seznámily, jak funguje ekonomika. Toto téma jsme ukončili představením nové hry, kterou věnoval Rafíček a jeho rodina školní družině. Je to Albi tužka a k ní několik publikací, jejichž součástí je i Atlas světa. Díky této didaktické pomůcky se děti dozví spoustu nových informací. Moc děkujeme.  Únor byl bohatý měsíc na mnoho krásných činností a my už se těšíme na další naše aktivity.