Aktuality

Družina 

Slet čarodějnic a čarodějů na školní zahradě

30. dubna si připomínáme Filipojakubskou noc. Tato noc se považuje za magickou.  Podle pověstí na obloze létají čarodějnice. Na ochranu proti nim se na kopcích zapalují ohně. Odtud tedy pochází tradice „pálení čarodějnic“.

V našich družinách jsme uspořádali k tomuto tématu celodružinovou akci s názvem „Slet čarodějnic a čarodějů“. Sešli jsme se v čarodějnických kostýmech a hráli jsme ve třídách oblíbené hry dětí. Akce pokračovala na školní zahradě, kde se sešly děti a vychovatelé ze všech oddělení školních družin. Každá paní vychovatelka a p. vychovatel měli pro děti připravené stanoviště s hrami a děti si postupně všechna stanoviště procházely a plnily různé čarodějnické úkoly. Prolézaly pavučinou nezbedných pavouků, rozmotávaly hadí klubka, „létaly“ na koštěti a zdolávaly překážkovou dráhu, házely pařátky do čarodějnického kotle, párovaly čarodějnice podle barev, přeskakovaly čarodějnická košťátka a uspořádaly pavoučí závody. Všem dětem čarodějnice Belzebína vyčarovala sladkou odměnu, kterou si však musely děti samy vytáhnout z krabičky, kterou hlídali hadi a pavouci.

Na tuto akci jsme navázali následující pracovní den, kdy jsme šli pálit čarodějnice. Každé oddělení si vyrobilo čarodějnice a společně jsme vyrazili k řece. Udělali jsme si ohniště a naše čarodějnice jsme spálili. O Filipojakubské noci se říká, že se země otevírá a vydává své poklady. My jsme také našli poklad. Uvědomili jsme si, jakou hodnotu má pro nás smích a dobrá nálada. Děti byly z akce nadšené a všichni vychovatelé také. Těšíme se na příští společnou akci všech oddělení.