Mateřská škola Kopretina

Třída Sluníčko

Bc. Radová Dagmar – vedoucí učitelka

Bc. Pavlíková Aneta – učitelka

Petra Tomášková – učitelka

Ve třídě je celkem 28 dětí ve věku 3 – 4 let. Metodami a formou práce navazuje na třídu nejmenších dětí., Důraz je opět kladen na prožitkové učení. Vzdělávací nabídka je přizpůsobena vývojovým a individuálním zvláštnostem dětí.