Mateřská škola Kopretina

Třída Motýlek

Bc. Boháčová Gabriela – učitelka

Bc. Chvostková Petra – učitelka

 

Ve třídě je celkem 28 dětí ve věku 5 – 6 let (7leté s OŠD). Děti předškolního věku jsou vedeny k samostatnosti, k sociálním dovednostem, rozvoji kognitivních funkcí a dovednosti vyřešit problémy. Cíleně usilujeme o dosažení klíčových kompetencí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a celkově o kvalitní přípravu dětí na školu.