Mateřská škola Kopretina

Třída Květinka

Rusková Magda – učitelka

Eliášová Ivana – učitelka

 

Ve třídě je celkem 28 dětí ve věku 2 – 3 let. Děti v této třídě jsou nově přijaté, důraz je kladen na adaptaci, rozvoj řeči, na prožitkové učení, učení nápodobou, individuální a skupinovou práci s dětmi. Děti jsou vedeny k základním hygienickým a společenským návykům.