Aktuality

Škola 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeně poštou.