Aktuality

Nezařazené Škola 

První cambridgeské vlaštovky vypuštěny do světa!

Nikdy dřív nebylo tak důležité zajistit dětem jazykové znalosti potřebné k tomu, aby byly úspěšné ve světě, kde panuje stále větší konkurence. V dnešní době znamená dobrá znalost angličtiny výrazně vyšší šance k přijetí na střední či vysoké školy a získání vhodného a kvalitního pracovního místa.

Proto se někteří žáci osmých tříd rozhodli k jejich velkému prvnímu kroku ve studiu angličtiny a celý školní rok se pečlivě připravovali na složení mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English: Key for Schools. Tato zkouška pokrývá všechny čtyři řečové dovednosti – poslech, čtení, písemný a mluvený projev. Podle Společného evropského referenčního rámce (CEFR) tato zkouška odpovídá jazykové úrovni A2.

V sobotu 17. června 2023 se deset žáků naší školy sešlo, aby si načerpané znalosti a dovednosti otestovali a zjistili, na jaké úrovni anglický jazyk ovládají.  Během tří hodin studenti museli dokázat, že rozumí základním frázím a umí je aktivně používat, umí reagovat na dotazy týkající se jejich osobního života, projevit schopnost jednat s anglicky hovořícími osobami na různá témata, napsat jednoduché zprávy a příběh. Úkol to nebyl jednoduchý a my už teď víme, že všichni zkoušku složili (mnozí žáci prokázali znalosti vyšší-úroveň B1) a budou si moci převzít mezinárodně uznávaný certifikát Cambridge ESOL. Slavnostní předávání proběhne dne 26. září 2023 v budově naší školy.

Všem studentům gratulujeme k perfektním výkonům a jejich rodičům za veškerou podporu. Těšíme se, že se všichni v září na slavnostním předávání certifikátů setkáme!