Aktuality

Družina 

Pohádková přespávačka – 2. A + 3. A

Naše přespávačka navazovala na celodružinovou akci Oslavy MDD a rozloučení se školním rokem na téma Z pohádky do pohádky. Na úvod jsme se sešli a v komunitním kruhu jsme se dozvěděli, co všechno nás během přespávačky čeká. Domluvili jsme se také na pravidlech, která budeme během přespávačky dodržovat. A poté už začala první hra, s názvem Maxipes Fík běží o závod. Cílem této hry bylo podpořit u dětí z obou tříd vzájemnou kooperaci.

Spolupráce byla navázána a tak začaly pohádkové hry, které si organizovaly samy děti. Na jednom stanovišti děti stavěly Pinokiovi nos, další stanoviště bylo o slepičce a kohoutkovi, na kterém děti přenášely vajíčko na lžičce, také si zalétaly na létajícím koberci, malovaly pohádkové postavy poslepu, navštívily pohádku Obušku z pytle ven a zaskákaly si v pytli, další  pohádkou byli Včelí medvídci. Na tomto stanovišti děti opylovaly květinku. Další zastávkou byl Pat a Mat. Děti jako Pat a Mat uklízely kelímky pomocí kolíčků a běžely na vlak (se svázanýma nohama). Nechybělo ani pohádkové malování na obličej a pletení náramků pro prince a princezny.

Poté už bylo třeba se posilnit. Následovala večeře, při které se každý obsloužil sám. Byly párečky, sladké pečivo, ovoce a zelenina. Někteří hladovci si chodili přidat i vícekrát. Napapané  bříško je základ pohody.

A pak už začaly volné hry dětí. Během volných her někteří dobrovolníci připravovali jahodovou a meruňkovou buchtu na zítřejší snídani. Na zbylých jahodách jsme si pochutnali.

Během hraní dětí paní vychovatelka Šárka nachystala v prostorách školy stezku odvahy. Paní vychovatelka Evča se pustila s dětmi do vaření kouzelného lektvaru štěstí a radosti. Přidala do něj všechny bylinky, které byly v návodu. Jen jedna ingredience nebyla v návodu čitelná.

Poté už zhaslo světlo a vznikla ta pravá atmosféra. Zahráli jsme si Městečko Palermo a paní vychovatelka Šárka nám prozradila, že poslední ingredienci lektvaru děti mohou zjistit na Stezce odvahy. Úkolem dětí bude nejen stezku projít, ale všímat si i všelijaké havěti, kterou potkají po cestě. Havěť stráží písmenka názvu poslední ingredience. Na stezku se mohli vypravit jen dobrovolníci. Nakonec se na stezku vydali všichni a všichni tak překonali svůj strach. Dozvěděli jsme se, že poslední ingrediencí lektvaru jsou žížalky a ty shodou okolností měly paní vychovatelky ve třídě. Lektvar štěstí a radosti jsme dokončili a ochutnali. Měli jsme všichni takovou radost, že jsme začali tancovat. Během tance jsme si udělali i světelnou show (tanec se svítícími tyčinkami). Večer už byl dlouhý a my jsme se pomalu ukládali do našich přechodných postelí. Rozdělali jsme si karimatky, spacáky, uvelebili jsme se a pustili jsme si pohádku. Byli jsme tak unavení, že jsme za chvilku spali jako nemluvňata.

Ráno nastal úklid obou tříd a společná snídaně. Snídaně byla formou švédských stolů. Na výběr děti měly ovoce, zeleninu, buchty, které jsme upekli, jogurt, čoko kuličky, pečivo, sýry, šunku, na pití čaj. A přicházel čas loučení.

Na závěr jsme si zahráli poslední hru a zhodnotili jsme celou akci. Dětem se přespávačka moc líbila. Říkaly, že to byla ta nejlepší akce, kterou prožily. Spokojenost dětí byla odměnou pro nás, paní vychovatelky. Moc se nám líbilo, že děti spolu po celou dobu krásně spolupracovaly a přesně tohle byl celý účel této akce. Posílit u dětí hodnoty jako je kamarádství, úcta a respekt k druhému, empatii a uvědomění si, že čas strávený  s lidmi, je cennější než čas strávený u mobilu.

P. vychovatelky Šárka a Evča