Aktuality

Družina 

Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme firmě b-creative products s. r. o. za krásné dětské terapeutické karty, které nám věnovali do naší školní družiny. Vaše štědré gesto nás velmi potěšilo a přinese neocenitelou hodnotu pro rozvoj dětí. Tyto karty nejenže poskytnou dětem nové a kreativní možnosti zábavy, ale také podpoří jejich emocionální a sociální rozvoj. Jsme si jisti, že tato pomůcka bude sloužit nejen jako nástroj hry, ale také jako prostředek ke zlepšení komunikace, empatie a schopnosti řešit konflikty. Ještě jednou Vám moc děkujeme za vaši laskavost a podporu. Velmi si Vašeho dobrého skutku vážíme.

Paní vychovatelky a děti ze školní družiny.