Aktuality

Informace Škola 

Pěvecká soutěž Loutnička

Ve čtvrtek 7. 4.  proběhlo školní kolo Loutničky, soutěže ve zpěvu lidových písní. Cílem soutěže je probudit zájem dětí o zpívání, zejména o lidovou píseň, vytvořit dětem příležitost pro získávání zkušeností a vzájemnou inspiraci.

Soutěže se účastnili vítězové třídních kol z 1. – 8. ročníku.

Porota hodnotila přirozenost projevu, techniku provedení -intonaci, vhodný výběr písně a celkový umělecký dojem.

Výsledkovou listinu jsme vložili na do oddílu Úspěchy žáků 2021/2022.

Do obvodního kola postupují Dorotka a Amálka  z 0. kategorie, Barbora a Adéla z 1. kategorie a Julie a Sofie z 2. kategorie. Našim zpěvačkám přejeme hodně štěstí a budeme jim držet palce.