Aktuality

Družina 

Pestrý podzim ve školní družině 3.A

Měsíc říjen nám nabídl opravdu spoustu nápadů a možností na téma Podzim. Na začátku měsíce jsme se zajímali o draky, zahráli jsme si různé hry a děti si s nadšením vyrobily své papírové draky. U přehrady Baška je pak prověřily jak vysoko dovedou létat. Společně jsme byli sbírat šišky, kaštany, šípky, které jsme pak využili k vyrábění a tvoření různých předmětů. Z podzimního ovoce a zeleniny si děti navzájem udělaly zkrášlovací masky. Poznávali jsme jedlé a nejedlé houby. Na školní zahradě děti plnily úkoly na houbové stezce, kde zjistily, že houby rostou i na školní zahradě. Velni milá byla i beseda s knihovnicí paní D. Zápalkovou. Na závěr měsíce jsme si připomněli významné podzimní zvyky Dušičky a dětmi oblíbený Halloween.