Aktuality

MŠ Kunčičky Školka 

MŠ – informace pro rodiče

Milí rodiče,

rádi bychom vás seznámili s inovativními změnami, které nás od září budou v mateřské škole čekat. Změny, které chystáme, jsou zaměřeny na zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu v předškolním vzdělávání v MŠ Baška.

Abychom mohli zajistit dětem před nástupem do základní školy individualizovaný přístup, rozhodli jsme se pro věkově smíšené třídy. Hlavní výhody tzv. heterogenní třídy jsou, že děti jsou si vzájemně vzorem a nově příchozí děti budou mít snadnější adaptaci, zároveň se sníží celkový počet předškoláků na jedné třídě, a tak mohou učitelky lépe zajistit jejich individuální vzdělávání, připravenost na školu.

Další změnou je propojení obou mateřských škol do jedné, tudíž nové pojmenování mateřské školy a nově i pojmenování tříd.

Vnitřní uspořádání tříd bude formou vzdělávácích koutků, díky kterým budou mít děti možnost výběru činností, budou více pracovat samostatně a tzv. hromadné vzdělávání bude minimalizováno. Děti se budou aktivněji zapojovat do plánování vzdělávacích celků a učitelé budou vycházet ze zájmů dětí.

Milí rodiče, věříme, že budete vy a především děti spokojeni. Těšíme se na vzájemnou spolupráci a přejeme vám léto plné krásný zážitků.

 

za kolektiv mateřské školy

Dagmar Radová