Aktuality

MŠ Kunčičky Škola Školka 

Mimořádné opatření covid – aktualita č. 11

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200,  kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  • dětí v mateřské škole
  • žáků 1. a 2. ročníků základní škol

v době od 27. února 2021 do 21. března 2021.

Základní škola poskytne těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytne vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bližší informace o distančním vzdělávání obdržíte nejpozději 5.3.2021.

 

Mgr. Renáta Válková