Aktuality

Škola 

Mimořádné opatření covid 19 – aktualita č. 5 – distanční vzdělávání

Vážení rodiče,

v návaznosti na usnesení Vlády ČR se s účinností od 14. října 2020 je zakázána osobní účast žáků ve škole. Od tohoto dne bude probíhat na naší škole distanční výuka ve všech ročnících. Způsoby distanční výuky, rozvrhy hodin a další upřesňující informace jsme zaslali prostřednictvím webového rozhraní Bakaláři.

Pro úplnost dodávám:

  • základní komunikační kanál mezi pedagogem a rodičem jsou Bakaláři
  • on-line výuka žáků je vedena prostřednictvím platformy Microsoft TEAMS
  • pokud nemá Vaše dítě možnost připojení k on-line výuce (nemáte technické zázemí apod.), kontaktujte neprodleně třídního učitele, aby mohl pro Vaše dítě zajistit off-line výuku
  • novelou školského zákona č. 349/2020 Sb., s účinností od  25. 8.  2020 je vzdělávání žáků distančním způsobem stanoveno jako povinné; z novely rovněž vyplývá povinnost rodičů omlouvat případnou absenci svého dítěte na distanční výuce (bližší informace ve webovém rozhraní Bakaláři)
  • ZŠ nabízí možnost zapůjčení počítače včetně příslušenství (v případě zájmu pište na e-mail skolabaska@skolabaska.cz)
  • informace ke stravování naleznete ve webovém rozhraní Bakaláři
  • rozvrh hodin jednotlivých tříd bude po dobu distanční výuky umístěn na nástěnkách jednotlivých tříd ve webové aplikaci Bakaláři

Děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a další zaměstnanci dle Ustanovení vlády ČR mohou od 14. 10. 2020 navštěvovat školu určenou hejtmanem kraje – ke stažení 01_Rozhodnutí HK – určené školy.

Milí rodiče, jménem všem kolegyň a kolegů vám nabízíme pomoc v této nelehké době. Neváhejte nás kontaktovat, jsme tady stejným dílem pro vaše děti i pro vás.

Pevné zdraví nám všem.

Renáta Válková