Aktuality

Škola 

Mimořádné opatření covid 19 – aktualita č. 10

Vážení zákonní zástupci,

dnešním dnem byl ukončen v České republice nouzový stav. Jeho ukončení nemá vliv na dosavadní režim ve školách. Opatření ve školách se od pondělí budou řídit zákonem o ochraně veřejného zdraví.

Mateřská škola – provoz bez omezení

Základní škola
1., 2. ročníky – prezenční výuka podle rozvrhu
3. – 9. ročníky – distanční výuka podle rozvrhu

Školní družina – provoz pro prezenčně se vzdělávající žáky

Školní jídelna – provoz pro prezenčně se vzdělávající žáky; žáci v distanční výuce mohou využít odběr obědů do jídlonosičů.

 

Přeji pěkný den.

Mgr. Renáta Válková