Aktuality

Družina 

Jak děti ze školní družiny udělaly dobrý skutek – vánoční vystoupení u seniorů

Jako každý rok, tak i letos, se děti ze školní družiny Baška vydaly v prosinci za babičkami a dědečky z budovy Senior Baška, aby jim udělaly před Vánocemi radost. Děti seniorům zazpívaly vánoční písničky, zarecitovaly vánoční básničky, zahrály adventní pohádku a nechyběly ani tanečky. Předali jsme seniorům všechny dárky, které jsme v družině vyrobili. Baňku na stromeček a andílka s přáním pod stromeček. S výrobou dárků nám pomohli i kamarádi z jiných oddělení. Děti i senioři se na společné setkání moc těšili. Během vystoupení nechyběly ani slzičky dojetí. Po skončení vystoupení jsme si společně povídali o tom, co bychom si přáli pod stromeček. Shodli jsme se na tom, že to nejcennější nemá hmotnou podobu. Přejeme všem lidem z Bašky hlavně zdraví, štěstí, a abychom všichni žili v obklopení laskavých lidí. Harmonie okolo nás totiž působí na naše zdraví, a to je přece nejvíce.

Za školní družiny Bc. Šárka Valošková, vedoucí vychovatelka