Aktuality

Školka 

Informace pro MŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

všem vám děkujeme za pohodové zahájení nového školního roku na obou pracovištích MŠ Kopretina.

Vzhledem k množství dotazů týkajících se změn v MŠ, které proběhly během prázdnin, vám zasíláme informace, které jsme již zasílali před prázdninami. Pro ty, kteří se chtějí informovat podrobněji, jsme se rozhodli uspořádat schůzky na pracovišti MŠ Kunčičky u Bašky v úterý 6.9. v 15hod.

Rádi bychom vás seznámili s inovativními změnami, které jsme pro vaše děti během prázdnin připravily. Obě mateřské školy nesou jeden nový název MŠ Kopretina a máme dvě odloučená pracoviště: Baška a Kunčičky u Bašky. Obě odloučená pracoviště vede Bc. Dagmar Radová – zástupkyně ředitelky ZŠ pro MŠ, která má kancelář na pracovišti v Bašce. Další změny jsou zaměřeny na zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu v předškolním vzdělávání, tak abychom mohli zajistit dětem před nástupem do základní školy individualizovaný přístup. Děti jsou z tohoto důvodu rozděleny do heterogenních (věkově smíšených) tříd, a tak eliminujeme vysoké počty „předškoláků“ na třídě. Děti jsou si vzájemně vzorem a nově příchozí děti budou mít snadnější adaptaci. Třídy jsou uspořádány formou vzdělávacích koutků, díky kterým budou mít děti možnost výběru činností, budou více pracovat samostatně a tzv. hromadné vzdělávání bude minimalizováno. Děti se budou aktivněji zapojovat do plánování vzdělávacích celků a učitelé budou vycházet ze zájmů dětí. Třídy budou vybaveny i novými herními prvky se zaměřením na polytechniku, pracovní činnosti, dramatiku, ale také relaxační a odpočinkové aktivity. Chceme vašim dětem nabídnout kvalitní předškolní vzdělávání, tak abychom rozvíjeli jejich silné stránky a posilovali ty slabé.

Za kolektiv MŠ Kopretina

Bc. Dagmar Radová

Zástupkyně ředitelky ZŠ pro MŠ