Aktuality

MŠ Kunčičky Školka 

Informace k zahájení školního roku

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE OD 6:00 – 16:30 h.

Provoz tříd – odloučené pracoviště Baška

●        scházení dětí od 6:00 do 7:00 a od 15:30 do 16:30h. ve třídě Beruška,

●      od 7:00 do 8:30 na svých třídách, třída Sovička a Světluška jsou v provozu od 7:00 do 15:30.

●       vyzvedávání dětí po obědě 12-12:15 h.,  po svačině 14:30 – 16:30 h.

(prosíme vyzvedněte si děti včas, aby škola mohla být v 16.30 hod. uzamčena !!!)

 

Provoz tříd – odloučené pracoviště Kunčičky u Bašky

●        scházení dětí od 6:00 do 7:00 a od 15:30 do 16:30h. ve třídě Včelka,

●      od 7:00 do 8:30 na svých třídách, třída Motýlek je v provozu od 7:00 do 15:30.

●       vyzvedávání dětí po obědě 12-12:15 h.,  po svačině 14:30 – 16:30 h.

(prosíme vyzvedněte si děti včas, aby škola mohla být v 16.30 hod. uzamčena !!!)

 

Po příchodu do MŠ

●     boty uložte za vstupními dveřmi v přezouvárně, pak přejděte  (děti v papučkách a rodiče v návlecích) do šatny každé třídy (rozdělení dětí do tříd – dle seznamu)

●     v šatnách naleznou děti za pomocí rodičů svou šatní skříňku

●     děti převlékněte, náhradní oblečení dejte do pytlíku/přihrádky, pyžamko nahoru na skříňku, oblečení na zahradu do dolní přihrádky

●     předejte dítě paní učitelce z očí do očí, informujte ji o délce pobytu v MŠ, prosíme aktualizujte evidenční list dítěte – kdo dítě bude vyzvedávat, změny v osobních údajích a zdravotním stavu dítěte

●       Zbytečně neprodlužujte dobu loučení s dítětem

●       Sledujte aktuální informace na nástěnkách, v mob. aplikaci “naše MŠ”, dbejte pokynů zaměstnanců, dodržujte Školní řád MŠ – viz nástěnky v šatnách tříd

 

V průběhu září budeme vybírat zálohu 500 kč na kulturní akce na I. pololetí.