Aktuality

Školka 

Elektronický předzápis

Vážení rodiče,

k zápisu svého dítěte do mateřské školy Baška nebo mateřské školy Kunčičky u Bašky využijte elektronický předzápis na tomto odkaze.

Předzápis bude zpřístupněn v době od 1. – 12. 5. 2023. Samotný zápis se bude konat v budově mateřské školy Baška (čp. 383). Žádáme váš tímto, abyste dodrželi čas, který jste si v rámci předzápisu rezervovali.

Těšíme se na vás.

Bc. Dagmar Radová, zástupce ředitelky školy pro mateřskou školu