Aktuality

Družina 

Družinové vynášení Morany

Na tento starý pohanský zvyk jsme se v naší družině dobře připravili a spojily jsme síly všechna oddělení.  Každé oddělení se nějak podílelo na výrobě nádherné Morany.  Začalo to vytvořením kostry, tvorbou těla figuríny, dále výrobou obličeje, oblečením a její konečnou výzdobou.

V pondělí jsme se všechna oddělení vypravily za zpěvu písní procházkou k řece, kde jsme si povyprávěli o této tradici a zvycích, které se pojí s Moranou.  Následoval rituál, kdy každé dítě vložilo do Morany to, čeho se chce v životě zbavit.  Potom Morana za bouřlivého povzbuzování vzplála a byla vhozena do řeky, aby nám zima a vše zlé odplavalo.

Nakonec si každé oddělení vytvořilo nádherné, jarní obrázky z přírodnin nalezených u řeky a potěšilo se obrázky ostatních dětí.

Do školy jsme se vraceli nejen s veselou náladou, ale také jsme si nesli do třídy lítečko – symbol nového života, energie a jara.