Aktuality

Družina Jídelna Škola Školka 

Dopravní omezení

Vážení rodiče,
mám pro vás nemilou zprávu týkající se dopravního omezení na křižovatce u školy, tj. v centru obce Baška.
Dovoluji si vám přeposlat oznámení včetně mapy objízdných tras paní Bc. Karly Bernátkové, vedoucí odboru organizačního a správního, silničního správního úřadu a správy místních komunikací Obecního úřadu v Bašce.

V případě nejasností prosím kontaktujte přímo paní Bernátkovou (tel:558 445 218, mob:733 525 991, e-mail: k.bernatkova@baska.cz).

Dopravní omezení jistě způsobí vám, vašim dětem, ale i nám a mnohým občanům, nemalé problémy, ale věřím, že společně s dávkou tolerance a ohleduplnosti těch pár týdnů zvládneme.

Děkuji za pochopení, Renáta Válková

 

Oznámení o PŘEDPOKLÁDANÉM uzavření křižovatky v centru obce Baška

 

Pokud stavební firma vyřídí nezbytnou administrativu, bude v době od 2.10.2023 do 7.11.2023 z důvodu opravy povrchu celkově uzavřena křižovatka u Obecního úřadu v centru obce Baška (silnice II/477 a III/48425). Po tuto dobu bude doprava řízena přechodným dopravním značením, které znázorňuje přiložené schéma.

Veškerá doprava z okolních obcí bude navedena na objízdné trasy vedoucí mimo naši obec.

Informace pro pěší:

Oprava silnice bude probíhat v úseku od pekárny po zahradnictví. Stavbou bude možno přecházet na vyhrazených místech.

Informace pro naše občany – řidiče osobních vozidel:

Průjezd místní komunikací za Obecním úřadem a kolonií u trati bude kyvadlově řídit světelné signalizační zařízení.

Průjezd od Starého Města směrem na Frýdlant nad Ostravicí povede po stávající jednosměrné komunikaci kolem hasičské zbrojnice a ZŠ Baška a dále kolem kostela.

Pro průjezd od Frýdlantu nad Ostravicí bude objízdná trasa vedena od kapličky, a pak JEDNOSMĚRNĚ kolem potoka Bystrý k hostinci Bašťanka.

Místní komunikace od autobusové zastávky Baška-střed přes železniční trať k mostu nebude průjezdná pro všechna motorová vozidla.

Autobusová doprava:

Autobusy po dobu opravy silnice nebudou obci projíždět. Dopravce MHD má připraven výlukový jízdní řád všech linek, o kterém budeme v předstihu informovat.