Aktuality

Škola 

Dny boje proti covidu

Vážení rodiče,

pondělí 21. prosince a úterý 22. prosince byly nařízením vlády vyhlášeny pro žáky ZŠ „Dny boje proti covidu“. Vyučování v letošním kalendářním roce skončí v pátek 18. prosince.

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat vám rodičům za spolupráci, díky níž se všechny děti pravidelně zúčastňovaly distanční výuky. Také vám chci poděkovat za vaši toleranci a trpělivost s organizačními změnami, které jsme ve škole v souvislosti s epidemickými opatřeními museli realizovat (a patrně v nich budeme pokračovat). Dovolte mi, abych také poděkovala všem kolegyním a kolegům pedagogům, kteří s maximálním nasazením pracovali na tom, aby distanční výuka a později i prezenční výuka byla smysluplná a plnohodnotná, a vedli vaše děti zpět ke vzájemné spolupráci, soucítění, socializaci a dalším hodnotám, které dlouhým odloučením od kolektivu spolužáků děti nepěstovaly. Velký dík chci věnovat všem nepedagogickým pracovníkům, kuchařkám, uklízečkám a dalším zaměstnancům, kteří každodenně zajišťovali stravu, čisté prostředí a úklid.

Přeji vám za všechny zaměstnance a děti ze školy a ze školek krásné Vánoce a do nového roku 2021 zdraví nám všem!

Renáta Válková