Aktuality

Škola 

Baška Spelling Bee 2023

V letošním roce jsme mohli na naší škole po dvouleté odmlce opět zorganizovat pro okolní základní školy soutěž v hláskování anglických slovíček.

Celkem se zúčastnilo 16 soutěžících žáků z pátých ročníků 9 základních škol. Během dopoledne si všichni vyzkoušeli zábavné úkoly: pracovali s fonetickou abecedou, odhadovali význam anglických zkratek, skládali anagramy a určovali význam slov. Po krátkém zahřátí jsme se všichni z jídelny přesunuli do nejhezčí místnosti naší školy zvané „Špička“ a zde probíhala vlastní hláskovací soutěž.

Publikum bylo tvořeno kolegyněmi a kolegy z okolních škol.

Soutěž proběhla v devíti kolech vyřazovacím způsobem a během 40 minut jsme znali vítěznou trojici.

1. místo – Eliška (11.ZŠ)

2. místo – David (ZŠ a MŠ Domaslavice)

3. místo – Adéla (1.ZŠ)

Všechny soutěžící děti však dokázaly, že jsou těmi nejlepšími zástupci ze svých škol.

Naši školu reprezentovali Max a Vojta.

Pro každého jsme připravili malý balíček s drobnostmi.

Děkuji touto cestou paní Zápalkové za upomínkové předměty pro naše soutěžící.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem soutěžícím i jejich doprovodu za vytvoření příjemné atmosféry a všem dětem za jejich skvělé výkony.

za předmětovou komisi anglického jazyka Jana Pokludová