Aktuality

Družina 

Zápis do školní družiny

Zápis žáků do školní družiny ve školním roce 2022/2023 pro žáky 1. stupně proběhne ve dnech 26.8., 31.8. a 1.9. formou odevzdání vyplněné „Přihlášky/zápisního lístku“.

Přihlášku si budete moci vyzvednout a vyplnit přímo u paní vychovatelky v prostorách vrátnice školy od 8:00 do 13:00 hod.

Přihlášku si můžete, pokud máte možnost, rovněž vytisknout z webových stránek školní družiny ZDE a vyplněnou pak odevzdat v dané dny a hodiny.

 

Přihlášku je nutno odevzdat nejpozději 1. 9. 2022. Bez odevzdání nebude dítě do školní družiny přijato.

Pokyny k úplatě naleznete na stránkách školní družiny: https://www.skolabaska.cz/druzina/uplata/.

V případě neuhrazení školného dítě nemůže využívat služeb školní družiny.

Děkujeme za spolupráci

Pokludová