Aktuality

Jídelna 

Vydávání obědů do vlastních nádob

Z důvodu vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, se jídlo vydává pouze do jídlonosičů (nařízení Krajské hygienické stanice). V úvahu nepřipadají žádné jiné nádoby.
 
Cizí strávníci se mohou stravovat ve školní jídelně v časovém rozmezí 11:15 – 11:45 hod.