Úřední deska

Důležité termíny

1. září 2020: třídní schůzky 1.tříd

  • informace o organizaci školního roku pro rodiče žáků 1. třídy, seznámení se ŠŘ, informace ke covid-19

1. prosince 2020: třídní schůzky, konzultační hodiny

  • informace o prospěchu a chování
  • plánované akce školy

30. března 2021: třídní schůzky

  • informace o prospěchu a chování
  • plánované školní výlety, škola v přírodě a další akce
  • různé

Průběžné i souhrnné pololetní hodnocení je žákům zaznamenáváno průběžně v aplikaci BAKALÁŘI.