Mateřská škola Kopretina

Rytířský rok – třída Motýlek 2019-2020

Celoroční projekt Rytířský rok ve školce je sestaven s cílem umět pracovat ve skupině bez projevů rivality a získání smyslu pro plnění pravidelných zábavných, ale i méně oblíbených úkolů formou prožitku (příprava na vstup do školy). Celoroční téma i námět je zaměřen a vede ke zvýšené pozornosti dětí, k provázené spolupráci mezi dětmi a k tomu, aby bylo celkové přátelské klima ve třídě. Název hradu “MOTÝLKOV” a jméno rytíře “Bašťanský” jsme odvodili od jména třídy “Motýlek” a obce “Baška”.

Projekt je zpracovaný podle čtyř ročních období. Na každý měsíc dostávají děti úkoly od rytíře. Rytíř je dětem předává písemnou formou – dopisem. Plnění úkolů probíhá průběžně, učitelka může volit, měnit úkoly, činnosti i cíle podle aktuální situace, může operativně plánovat i pracovat v průběhu celého roku. Měsíční bloky jsou většinou rozděleny podle zadaných úkolů do týdnů.

Všechny činnosti (prosociální hry, hudební č., pohybové č. a hry, výtvarné a pracovní č., poznávací, logopedické č. a h., smyslové hry, hry s přírodninami, prožitkové učení) vycházejí z RVP PV a jsou obohaceny o logopedické chvilky přizpůsobené každému tématu. Hlavní výstupy jsou rozvoj prosociálního chování, dodržování daných pravidel her a jiných činností, hrát čestně, vytvářet povědomí o morálních hodnotách, rozvíjet všechny jazykové roviny, učit zvládat základní pohybové dovednosti, umět využít a zapojit všechny smysly. Pomůcky jsou uvedeny u jednotlivých aktivit.

Informační leták ZDE.