Mateřská škola Kopretina

Pohádkový rok – třída Motýlek 2018-2019

V pohádkách je ukryto spousty mouder naších předku, ale dá se v nich objevit i něco nového. S dětmi budeme během celého roku zkoumat a odkrývat jaká tajemství v sobě pohádka má a čím vším nás může obohatit. V dnešní době se děti setkávají hlavně s pohádkami, které vidí v televizi a opomíjí se čtení pohádek z knížek. Se čtenou pohádkou se lépe pracuje než s pohádkou shlédnutou v televizi. Rozvíjíme díky ní slovní zásobu, řečové schopnosti, jazykové dovednosti, komunikativní dovednosti, paměť, ale také pozornost.

Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů.

Záměrem tohoto projektu je využít určité části vzdělávacího obsahu ŠVP MŠ s důrazem na komunikativní kompetence a celkově rozvíjet osobnost dítěte ve všech vzdělávacích oblastech, aby mělo dítě dobré podmínky k rozvoji a podpoře předčtenářské gramotnosti.

Děti by měly přijít přirozenou cestou na to, že čtení jim bude přinášet nejen radost, ale i poučení, uspokojení, uklidnění a bude pro ně neoddělitelnou součástí života.

V tomto roce se děti seznámí s několika pohádkami, které budou navazovat na týdenní témata, které máme uvedeny v třídním vzdělávacím programu.

 

,, Pohádek není nikdy dost.“  J. Werich

Informační leták ZDE.