Mateřská škola Baška

Režim dne

Náš den ve školce

6:00 - 11:30ranní hry, tělovýchovné aktivity, hygiena, svačina, řízené činnosti, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 - 12:15převlékání, hygiena, oběd
12:15 - 14:00hygiena, odpočinek, spánek (odpočinek a zájmové činnosti dle individuálních potřeb dítěte)
14:00 - 14:15oblékání, hygiena
14:15 - 16:30svačina, hygiena, odpolední zájmové činnosti dětí (hry + dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností)

Provoz na jednotlivých třídách

třída Motýlek  7:00 – 15:30 hodin, ráno 6:00 – 7:00 h se děti scházejí ve třídě Květinka, od 15:30 jsou děti ze třídy Motýlek spojeny s třídou Květinka

třída Sluníčko  7:00 – 15:30 hodin, ráno 6:00 – 7:00 se děti scházejí ve třídě Květinka, od 15:30 hodin jsou děti ze třídy Sluníčko spojeny do třídy Květinka

třída Květinka 6:00 – 16:30 hodin, ráno 6:00 – 7:00 se děti scházejí ve třídě Květinka