Základní škola Baška

Kritéria přijímání dětí

Rozhodná kritéria pro přijímání dětí
do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2023/2024

 

V souladu s § 164 odst. 1 písm. a) a § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka školy pro následující školní rok 2023/2024 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:

celkový počet míst: 38
(v případě zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
může být kapacita tříd snížena)

Do první třídy základní školy se přijímají děti podle následujících kritérií:

1.      Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve sloučené obci Baška.

Při rozhodování bude postupováno podle data narození dítěte, tj. od nejstarších k nejmladším až do naplnění celkového počtu volných míst.

 

V Bašce dne 12.02.2023

Mgr. Renáta Válková, ředitelka